ติดต่อเรา

คณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

126 ถนนประชาอุทิศ
บางมด ทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140
Tel: 02-4708715, 02-4708793 , 02-4708741
Fax: 02-4283375

School of Liberal Arts
King Mongkut’s University of Technology Thonburi

126 Pracha-Uthit Rd
Bangmod, Thungkru
Bangkok 10140 Thailand
Tel: 66 (0)2-4708715, 02-4708793 , 02-4708741
Fax: 66 (0)2 4283375

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม Email :
punyapa.sae@kmutt.ac.th
engcomm.kmutt@gmail.com   หรือ Facebook : EngComm_Kmutt 

Advertisements