ตรวจสอบรายชื่อ

ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าเรียนรอบที่ 5ประจำปี 2560

ได้ในวันที่ 25 ตุลาคม 2560

หลักสูตรที่1 Effective communication in international settings

กลุ่ม 1   กลุ่ม 2

หลักสูตรที่ 2 English for international work place

กลุ่ม 1 กลุ่ม 2

หลักสูตรที่ 3 Making effective presentation

กลุ่ม 1 กลุ่ม 2

หลักสูตรที่ 4 Technical reading and science communication

กลุ่ม 1  กลุ่ม 2

หลักสูตรที่ 5  Writing technical reports

กลุ่ม 1  กลุ่ม 2

Advertisements